osgb_admin

About osgb_admin

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far osgb_admin has created 14 blog entries.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

2020-07-05T20:55:45+03:00

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İş yerinde her türlü İş sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmasına rehberlik etmek İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak Yıllık Çalışma Planı hazırlamak Eğitim Planı hazırlamak İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek Risk Değerlendirmesi yapmak Acil Durum Planı hazırlamak İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak Çalışma talimatları hazırlamak ve çalışan personeli bilgilendirmek Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak Kişisel koruyucu donanımların zimmet tutanaklarını hazırlamak Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip [...]

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI2020-07-05T20:55:45+03:00

İŞ YERİ HEKİMİ

2020-07-05T20:39:27+03:00

İŞ YERİ HEKİMİ İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte hareket ederek yıllık çalışma planı hazırlamak İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte hareket ederek yıllık eğitim planı hazırlamak Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirmek uygun şartların sağlanması için önerilerde bulunmak İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlamak İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak İşçilerin sağlık gözetimini [...]

İŞ YERİ HEKİMİ2020-07-05T20:39:27+03:00

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

2020-07-05T20:38:11+03:00

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, gerekli kayıtları tutmak. Çalışanların işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak. Özel hizmet gerektiren çalışana gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak. Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak. BİZİ ARAYIN

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ2020-07-05T20:38:11+03:00

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

2020-07-05T20:37:27+03:00

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, İlkyardım Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel [...]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ2020-07-05T20:37:27+03:00

SAĞLIK TARAMASI

2020-07-05T20:36:59+03:00

SAĞLIK TARAMASI Akciğer grafisi, Portör Tahlilleri, Odiometri (işitme testi), Solunum Fonksiyon testi (SFT), Labratuvar tetkitler, Gaita kültürü, Burun kültürü ve Boğaz kültürü, Aşılar, İşe Giriş Muayene, BİZİ ARAYIN

SAĞLIK TARAMASI2020-07-05T20:36:59+03:00

YANGIN EĞİTİMİ VE TAHLİYESİ

2020-07-05T20:36:31+03:00

YANGIN EĞİTİMİ VE TAHLİYESİ Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, Yangın yaratan riskleri tanımlamak, Yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, Yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek Yangın farkındalığı yaratmak Yangın ve temel kavramları anlatmak Yanma ve yangın bilgisi vermek Yanıcı maddeleri tanımlamak Yanma çeşitlerini anlatmak Yanma Ürünlerini anlatmak Yangınların Sınıflandırılması Yangın Nedenlerini açıklamak Yangının sebep olan etkenleri Yangın türlerini anlatmak Yangın yerindeki Tehlikeler Yangın Önleyici Tedbirler Yangın söndürme yöntemleri Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Tekniklerini uygulamalı olarak anlatmak Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemleri hakkında bilgilendirmek Yangın Acil Durum [...]

YANGIN EĞİTİMİ VE TAHLİYESİ2020-07-05T20:36:31+03:00

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

2020-07-05T20:35:47+03:00

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı. BİZİ ARAYIN

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI2020-07-05T20:35:47+03:00

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

2020-07-05T20:34:58+03:00

RİSK DEĞERLENDİRMESİ Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek, İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak, Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak, Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek, Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır. Risk değerlendirmesini işyerinde yapılan değişikliğe göre yeniden düzenlenir. BİZİ ARAYIN

RİSK DEĞERLENDİRMESİ2020-07-05T20:34:58+03:00

ACİL DURUM EYLEM PLANI

2020-07-08T17:20:09+03:00

ACİL DURUM EYLEM PLANI Olası acil durumları değerlendirerek ;Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlemek,Meydana gelebilecek acil durumları önleyici ve sınırlayıcı tedbirler almak,Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapmak,Koruma, Kurtarma, Söndürme ve İlkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim vermek,Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapmak,Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak. BİZİ ARAYIN

ACİL DURUM EYLEM PLANI2020-07-08T17:20:09+03:00

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

2020-07-05T20:32:58+03:00

ORTAM ÖLÇÜMLERİ Tehlikeli Maddelerin Analizleri(PAH), Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Haritaları, Toz Ölçümleri ve Toz Dağılım Haritaları, Çalışma Ortamındaki Kimyasalların Analizleri, Asbest Ölçümleri, Titreşim Ölçümleri, Termal Konfor Ölçümleri (ısı, nem), Aydınlatma (Işık şiddeti) Ölçümleri, Ağır Metal Ölçümleri, Buhar ve Gaz Halindeki Organik ve İnorganiklerin Analizleri, Aşırı Derecede Tehlikeli Maddelerin Analizleri(PAH), Organik ve İnorganik Buhar ve Gazlar, VOC Ölçümü, BİZİ ARAYIN

ORTAM ÖLÇÜMLERİ2020-07-05T20:32:58+03:00