Personele yangın güvenliği bilgisini vermek,

Yangın yaratan riskleri tanımlamak,

Yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek,

Yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek

Yangın farkındalığı yaratmak

Yangın ve temel kavramları anlatmak

Yanma ve yangın bilgisi vermek

Yanıcı maddeleri tanımlamak

Yanma çeşitlerini anlatmak

Yanma Ürünlerini anlatmak

Yangınların Sınıflandırılması

Yangın Nedenlerini açıklamak

Yangının sebep olan etkenleri

Yangın türlerini anlatmak

Yangın yerindeki Tehlikeler

Yangın Önleyici Tedbirler

Yangın söndürme yöntemleri

Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri

Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Tekniklerini uygulamalı olarak anlatmak

Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemleri hakkında bilgilendirmek

Yangın Acil Durum Planı yapmak

Yangın Acil Durum ekiplerini belirlemek.