Akciğer grafisi,

Portör Tahlilleri,

Odiometri (işitme testi),

Solunum Fonksiyon testi (SFT),

Labratuvar tetkitler,

Gaita kültürü, Burun kültürü ve Boğaz kültürü,

Aşılar,

İşe Giriş Muayene,