About cm2015_admin

This author has not yet filled in any details.
So far cm2015_admin has created 12 blog entries.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş yerinde her türlü İş sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmasına rehberlik etmek İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak Yıllık Çalışma Planı hazırlamak Eğitim Planı hazırlamak İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek Risk Değerlendirmesi yapmak Acil Durum Planı hazırlamak İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak Çalışma […]

İŞYERİ HEKİMİ

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte hareket ederek yıllık çalışma planı hazırlamak İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte hareket ederek yıllık eğitim planı hazırlamak Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirmek uygun şartların sağlanması için […]

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, gerekli kayıtları tutmak. Çalışanların işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak. Özel hizmet gerektiren çalışana gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu […]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, İlkyardım Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma, Parlama, […]

SAĞLIK TARAMASI

Akciğer grafisi, Portör Tahlilleri, Odiometri (işitme testi), Solunum Fonksiyon testi (SFT), Labratuvar tetkitler, Gaita kültürü, Burun kültürü ve Boğaz kültürü, Aşılar, İşe Giriş Muayene,

YANGIN EĞİTİMİ VE TAHLİYESİ

Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, Yangın yaratan riskleri tanımlamak, Yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, Yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek Yangın farkındalığı yaratmak Yangın ve temel kavramları anlatmak Yanma ve yangın bilgisi vermek Yanıcı maddeleri tanımlamak Yanma çeşitlerini anlatmak Yanma Ürünlerini anlatmak Yangınların Sınıflandırılması Yangın Nedenlerini açıklamak Yangının sebep […]

TEHLİKELİ MADDE DANIŞMANLIĞI

Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek, İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak, Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak, Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır. […]

ACİL DURUM EYLEM PLANI

Olası acil durumları değerlendirerek, Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlemek, Meydana gelebilecek acil durumları önleyici ve sınırlayıcı tedbirler almak, Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapmak, Koruma, Kurtarma, Söndürme ve İlkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim vermek, Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapmak, öncelikle çalışanın sağlığını […]

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Tehlikeli Maddelerin Analizleri(PAH), Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Haritaları, Toz Ölçümleri ve Toz Dağılım Haritaları, Çalışma Ortamındaki Kimyasalların Analizleri, Asbest Ölçümleri, Titreşim Ölçümleri, Termal Konfor Ölçümleri (ısı, nem), Aydınlatma (Işık şiddeti) Ölçümleri, Ağır Metal Ölçümleri, Buhar ve Gaz Halindeki Organik ve İnorganiklerin Analizleri, Aşırı Derecede Tehlikeli Maddelerin Analizleri(PAH), Organik ve İnorganik Buhar ve Gazlar, VOC Ölçümü, […]

PERİYODİK KONTROLLER

Basınçlı KaplarKaldırma EkipmanlarıElektirik Tesisatı ve Paratonerin Topraklama Ölçümü

DANIŞMANLIK

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlığı